Terms Of Use / Käyttöehdot

Privacy

 

Chao & Eero will not submit any information supplied by the customers to third parties. We only demand the customers information essential to ordering of and billing for our products. E-mail addresses and phone numbers are required to confirm the orders and contact the customer in case of possible problem situations.

 

Jurisdiction and Settlement of Disputes

 

This User Agreement will be interpreted, construed and enforced in all respects in accordance with the laws of the Republic of Finland. Any contractual disputes are primarily settled through negotiations, in other cases disputes are settled at the District Court of Päijät-Häme, Lahti , Finland.

 

User registry

 

Information on user registry

Created 16.7.2013

1.Maintainer

Chao & Eero Jewel avoin yhtiö

PL 271
15141 Lahti
Finland
hello@chaoeero.com

2. Name of registry

The Chao & Eero Store user registry

3. Purpose of registry

Registry is used to maintain customer relations, contacting, marketing and other website related activities.

4. Contents of registry

Registry contains basic information of registered users, such as:
– name
– address
– phone number
– e-mail address

5. Sources of information

Only the data informed by person using the website is collected to the registry.

6. Information exposure & third parties

No information is exposed or given to third parties.
No information is exposed or given to outside EU of ETA.

7. Security principles of registry

All information collected by registry is placed in a safe database secured by a security software. Entry to the database requires a username & password. The database is also secured by firewalls and other technical methods. Only persons authenticated are granted access to the database. Database is located in a secure and guarded environment.

8. Registered users denial rights

A registered user has the right to deny registry maintainer from using information of him/her for marketing of research purposes. The denial is made by e-mail to hello@chaoeero.com.

9. Registered users right to check information

A registered user has the right to check information of him/herself and receive a copy of that information. The check request is made by e-mail to hello@chaoeero.com.

10. Correcting information

Maintainer of registry corrects, removes or updates any faulty, unnecessary or expired information automatically or by request. The request is made by e-mail to hello@chaoeero.com.

Tietoturva

 

Chao & Eero ei luovuta asiakkailtaan saamiaan tietoja kolmansille tahoille. Pyydämme asiakkaitamme vain tilauksen kannalta välttämättömiä tietoja. Sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron tarvitsemme tilausvahvistuksen lähettämistä varten sekä yhteydenpitoon mahdollisissa ongelmatilanteissa.

 

Riitojen ratkaisu

 

Kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan Lahdessa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Chao & Eero Jewel avoin yhtiö
PL 271, 15141 Lahti, Finland
VAT. 1943973 – 4

 

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 16.7.2013

1. Rekisterinpitäjä
Chao & Eero Jewel avoin yhtiö
PL 271
15141 Lahti
hello@chaoeero.com
2. Rekisterin nimi
Chao & Eero nettikaupan käyttäjärekisteri (Myöhemmin tässä dokumentissa “rekisteri”)
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Chao & Eero nettikaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
8. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä tehdä kirjallisesti, sähköpostilla osoitteeseen hello@chaoeero.com.
9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, sähköpostilla osoitteeseen hello@chaoeero.com
10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla osoitteeseen hello@chaoeero.com.

Payments with Visa, Visa Electron and MasterCard  

 

Paytrail Oyj (2122839-7) acts as an implementer of the payment handling service and as a Payment Service Provider in cooperation with Finnish banks and credit institutions. In payments made with Visa, Visa Electron or MasterCard Paytrail Oyj will be shown as the recipient in the invoice and Paytrail Oyj will forward the payment to the merchant.

Paytrail Oyj is an authorized Payment Institution.

 

Paytrail Oyj, business ID 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Phone: +358 207 181830

 

Netbanks

 

Paytrail Oyj (FI2122839) provides netbank related payment transfer services in co-operation with Finnish banks and credit institutions. For consumer the service works exactly the same way as traditional web payments.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

 

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

 

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830

 

Verkkopankit

 

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.